Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • Phụ tùng máy móc thuốc lá

  • Phụ tùng máy đóng gói thuốc lá

  • Phụ tùng máy thuốc lá Protos

  Tin tức Nửa năm & Kỷ niệm Tăng trưởng Doanh thu

  HK UPPERBOND INDUSTRIAL LIMITED

  Chúng tôi cung cấp phụ tùng cho máy làm và đóng gói thuốc lá, bao gồm Protos, Molins Super 9, MK95, MK8, MK8D, Passim, GD X2, HLP, Sasib, Focke
  Danh mục phổ biến Tất cả các